Velkommen

 

© Bondesminde Grundejerforening.

Bondesminde Grundejerforening

 

Etableret 1967

Velkommen

 

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel juridiske som tekniske, samt videre at træffe bestemmelser om anlæg og vedligeholdelse af veje, vand, kloak og andre foranstaltninger på arealet.

 

Grundejerforening er stiftet jf. tinglyst deklaration (servitutbestemmelser). Denne deklaration, sammen med grundejerforeningens vedtægter og beslutninger vedtaget af medlemmerne på den årlige generalforsamling, regulerer området.

 

Der er knap 150 grundejere i foreningen, der alle bor i et skønt område i Skødstrup ved Aarhus.

 

INFO

 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar kl. 19:30.

 

Generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19. Dagsordenen vil indeholde vedtægtsændringer og valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Der uddeles info herom i alle medlemmers postkasser.

 

Bestyrelsen

Hans Læsø er udtrådt af bestyrelsen. Jf. der ikke er flere suppleanter, består bestyrelsen nu kun af 4 personer.

 

Bestyrelsen

Løsningen på den manglende kasserer og pedel, poster som ingen i den nuværende bestyrelse vil påtage sig, bliver et ekstraordinær generalforsamling.

Der kommer senere en indkaldelse rundt, med en nærmere beskrivelse.

Er der et medlem, der gerne vil påtage sig en af posterne, vil det være en stor hjælp. Kontakt i så fald formanden.

 

Bestyrelsen

Der er ingen i bestyrelsen, der vil overtage kasserer hvervet. Der er fortsat ingen der vil påtage sig pedel hvervet. Det er formanden, der fortsat også har påtaget sig pedel funktionen, indtil der findes en løsning.

Bestyrelsen har ingen kasserer eller pedel. Der arbejdes på en løsning.

 

Bestyrelsesændring

Anders Schouby er udtrådt pga. arbejdspres. Suppleant Hans Læsø er indtrådt i stedet.

Bestyrelsen har pt ingen kasserer eller pedel.

 

Haveaffald weekend 2017

Der kan lægges haveaffald på de udvalgte steder fredag d. 6. + lørdag d. 7. + søndag d. 8. oktober.

 

Myrebekæmpelse

Næste gang d. 28. maj.

 

Myrebekæmpelse

Vi har indgået en aftale om myrebekæmpelse på alle veje og fortove. Aftalen giver alle medlemmer mulighed for, på de dage der bekæmpes myrer for grundejerforeningen, at få udført myrebekæmpelse på egen parcel til halv pris. Se FAQ for procedure! Første gang d. 6. maj.

 

Bestyrelsesændring

Simon Sejersen var ikke valgbar og er erstattet af suppleant Niels Grønfeldt.

 

Generalforsamling (2017)

Regitse Fugl trådte ud af bestyrelsen og Simon Sejersen blev valgt ind i stedet.

 

Nets (PBS) fejl

Nogle medlemmer er ved en fejl blevet afmeldt automatisk opkrævning af kontingent hos Nets. Gældende den kommende kontingentopkrævning. Dem der er berørt, bedes selv få det genetableret eller kontakte deres bank.

Beklagelig fejl!

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

d. 21. februar kl. 19 i Skødstrup Sognegård

Dagsorden iflg. vedtægter.

 

Haveaffald weekend 2016

Der kan lægges haveaffald på de udvalgte steder fredag d. 7. + lørdag d. 8. + søndag d. 9. oktober.

 

Sti ved Kløvervangen 62

Stien er nu etableret, som den burde være. En pæn og behagelig gennemgang til Det grønne område.

 

Hyggekrog

Der er etableret et møde sted. Hjælp hinanden med at holde det pænt og ordentlig.

 

Ny revisor

Jens Peter Tovgaard har afløst Peder Ryssel Skovfoged som revisor.

 

Ny formand (juni)

Anders Mortensen har afløst Per Bøgeskov, som er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Anders Schouby er indtrådt i bestyrelsen.

 

Generalforsamling (2016)

Jørgen Have Olesen trådte ud af bestyrelsen og Anders Mortensen blev valgt ind i stedet.