Velkommen

 

© Bondesminde Grundejerforening.

Bondesminde Grundejerforening

 

Etableret 1967

Velkommen

 

Grundejerforeningen varetager knap 150 medlemmers interesser, i et af de skønneste områder i Aarhus Kommune, nemlig 8541 Skødstrup.

 

 

Medlemmer (Ejerne af matrikler beliggende ved)

Kløvervangen (Undtaget nr. 1-5 og 7)

Morgenfruevej (Nr. 1 eksisterer ikke)

Lobeliavej

Begoniavej.

 

 

Formand

Anders Mortensen

 

Kasserer

Regitse Fugl

 

Bestyrelsesmedlem

Anders Schouby

 

Bestyrelsesmedlem (repræsentant for Boligforeningen djursBO)

Jørn Forslund

 

Bestyrelsesmedlem (repræsentant for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus)

Vicky Egholm Jensen

 

Revisor

Jens Peter Tovgaard

 

 

INFO

 

Nets (PBS) fejl

Nogle medlemmer er ved en fejl blevet afmeldt automatisk opkrævning af kontingent hos Nets. Gældende den kommende kontingentopkrævning. Dem der er berørt, bedes selv få det genetableret eller kontakte deres bank.

Beklagelig fejl!

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

d. 21. februar kl. 19 i Skødstrup Sognegård

Dagsorden iflg. vedtægter.

 

Haveaffald weekend

Der kan lægges haveaffald på de udvalgte steder fredag d. 7. + lørdag d. 8. + søndag d. 9. oktober.

 

Sti ved Kløvervangen 62

Stien er nu etableret, som den burde være. En pæn og behagelig gennemgang til Det grønne område.

 

Hyggekrog

Der er etableret et møde sted. Hjælp hinanden med at holde det pænt og ordentlig.

 

Ny revisor

Jens Peter Tovgaard har afløst Peder Ryssel Skovfoged som revisor.

 

Ny formand (juni)

Anders Mortensen har afløst Per Bøgeskov, som er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Anders Schouby er indtrådt i bestyrelsen.

 

Generalforsamling (2016)

Jørgen Have Olesen trådte ud af bestyrelsen og Anders Mortensen blev valgt ind i stedet.